Θα σας δείξω πως θα φτιάξετε όμορφα πράγματα από την εφημερίδα.
Μάθημα 1:
Θα χρειαστούμε :
Κολλά
Εφημερίδα
Βελόνα για πλεκτά.
Κόβουμε εφημερίδα στα 4 ,στην άκρη βάζουμε κολλά και τυλίγουμε την βελόνα,
στο τέλος βάζουμε πάλι κολλά και κλείνουμε την εφημερίδα.

Βλέπουμε φωτογραφίες: